Jak prodloužit výdrž baterie? Tipy a triky.

Pokud chcete, aby baterie telefonu Windows Phone vydržela mezi jednotlivými nabitími déle, můžete k tomu přispět několika způsoby. Nejsnadnější je použít spořič baterie.

  Spořič baterie může automaticky vypnout některé funkce telefonu, které spotřebovávají baterii na pozadí. Pokud telefon šetří energii baterie, nebude moci:

 • Automaticky přijímat aktualizace e-mailu a kalendáře – e-mail můžete i nadále kdykoli synchronizovat ručně.
 • Aktualizovat některé dlaždice Live Tile – z technického hlediska jde o to, že pokud dlaždice používá k získávání aktualizací funkci automatického doručování oznámení, přestane v režimu spořiče baterie tyto aktualizace přijímat. Znamená to tedy, že pokud je spořič baterie zapnut, některé dlaždice se nebudou aktualizovat.
 • Umožnit spuštění aplikací na pozadí – aplikaci budete moci použít, jen když je otevřená.

Zapnutí spořiče baterie a změna jeho nastavení

 1. V seznamu aplikací klepněte na ikonu Nastavení Ikona Nastavení, potom na Spořič baterie a pak zapněte Spořič baterie Ikona přepínače.

 2. Klepněte na položku Upřesnit a pak proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete, aby spořič baterie prodloužil výdrž baterie, jakmile úroveň nabití klesne pod 20 %, klepněte na možnost Při nízké úrovni nabití baterie.
  • Pokud chcete omezit spotřebu baterie okamžitě a při příštím nabíjení telefonu se automaticky vrátit zpět k normálnímu provozu, klepněte na Nyní až do příštího nabití.
  • Pokud chcete, aby spořič baterie prodlužoval výdrž baterie trvale, klepněte na Vždy (nedoporučujeme).

Tipy pro delší výdrž baterie

  Zde najdete některé další způsoby, kterými například omezíte dobu zapnutí displeje a četnost synchronizací.

Displej

 • Zkraťte dobu před vypnutím displeje. Nastavte kratší prodlevu, než se displej vypne a telefon uzamkne.
 • Snižte nastavení jasu. V seznamu aplikací klepněte na ikonu Nastavení Ikona Nastavení > Jas, vypněte možnost Automaticky upravit a vyberte úroveň, kterou chcete místo tohoto nastavení použít.
 • Použijte tmavý motiv pozadí. V seznamu aplikací klepněte na ikonu Nastavení Ikona Nastavení > Motiv > Pozadí a pak klepněte na Tmavé.
 • Během hovorů vypněte displej. Pokud používáte hlasitý poslech nebo zařízení Bluetooth, stisknutím tlačítka napájení Ikona napájení vypněte displej.
 • Po pořízení obrázku vypněte hledáček. Stisknutím tlačítka Zpět Hardwarové tlačítko Zpět vypněte hledáček fotoaparátu nebo stisknutím tlačítka napájení Ikona napájení uveďte telefon do režimu spánku.

Synchronizace

 • Synchronizujte méně často e-maily. V seznamu aplikací klepněte na ikonu Nastavení Ikona Nastavení a poté na položku E-mail+účty. Klepněte na účet, jehož nastavení synchronizace chcete změnit, klepněte na položku Stahovat nový obsah, zvolte delší interval a pak klepněte na ikonu Hotovo Ikona Hotovo.
 • Zvolte, které kontakty se synchronizují s telefonem. Pokud nechcete, nemusíte synchronizovat e-maily a kontakty ze sociálních sítí.
 • Omezte položky připnuté na úvodní obrazovku. Je určitě skvělé, že si své oblíbené položky – osoby, aplikace, skladby a další – můžete připnout na úvodní obrazovku, abyste se k nim rychle dostali. Čím více dlaždic Live Tile ale na úvodní obrazovce máte, tím kratší je výdrž baterie.
 • Pokud nehrajete hry, nepřipojujte se ke službě Xbox. V nastavení her můžete vypnout nastavení Připojovat se ke službě Xbox.
 • Odesílejte pouze fotky, které si chcete ponechat. Tím ušetříte energii a později si ušetříte čas při třídění obrázků ve službě SkyDrive.
 • Kontrolujte méně často sociální sítě. Pokaždé, když se podíváte na Novinky v centru Lidé a v centru Fotky, potřebuje telefon dodatečnou energii k synchronizaci a aktualizaci obsahu.

Obecné

 • Vypněte nepotřebné úlohy běžící na pozadí. V seznamu aplikací klepněte na ikonu Nastavení Ikona Nastavení, přejděte na položku Aplikace a klepněte na položku Úlohy na pozadí. Klepněte na aplikace spouštějící úlohy na pozadí, které chcete zablokovat, a pak klepněte na položku Blokovat.
 • Pokud pozorujete kratší výdrž baterie, restartujte telefon. Někdy se tím mohou opravit problémy, které zkracují výdrž baterie.
 • Nenechávejte běžet aplikace na zamykací obrazovce. Některé aplikace mohou pokračovat v činnosti i při zamčeném telefonu. Před tím, než stisknete tlačítko napájeníIkona napájení nebo telefon zamknete, klepněte na tlačítko Start Tlačítko Start.
 • Používejte sluchátka. Pokud posloucháte hudbu nebo používáte zařízení Bluetooth, zkuste si raději nasadit sluchátka.
 • Vypněte nepoužívaná připojení Bluetooth. Pokud nepoužíváte příslušenství Bluetooth, můžete toto rozhraní vypnout.