Význam ikon v telefonu Windows Phone

Když klepnete do horní části obrazovky telefonu, okamžitě získáte informace o připojení k síti a síle signálu, energii baterie, čase a mnoho dalších informací.

  Stavový řádek se také na chvíli zobrazí při změnách probíhajících v telefonu, takže získáte konkrétní informace v okamžiku, kdy jsou podstatné. Například při nízké úrovni nabití baterie se na stavovém řádku zobrazí ikona označující vybitou baterii.

  Následující obrázek zobrazuje pořadí ikon na stavovém řádku.

Pořadí ikon na stavovém řádku

1. Síla signálu mobilní sítě

Ikona Velmi silný signál

Velmi silný signál

Ikona Silný signál

Silný signál

Ikona Středně silný signál

Středně silný signál

Ikona Slabý signál

Slabý signál

Ikona Velmi slabý signál

Velmi slabý signál

Ikona Signál nedetekován

Mimořádně slabý signál

Ikona Žádný signál

K dispozici není žádný signál, protože telefon není připojen k mobilní síti.

Ikona Režim v letadle

Telefon je v režimu v letadle. Při zapnutí režimu v letadle bude současně vypnuto mobilní připojení i připojení Wi-Fi, rádio FM, Bluetooth a sdílení NFC. (Připojení Wi-Fi, rádio FM, Bluetooth a sdílení NFC můžete zapnout samostatně.)

Ikona Chybějící SIM karta

Chybí SIM karta.

Ikona SIM karta uzamčena

SIM karta je uzamčena.

2. Mobilní datové připojení

Ikona GPRS

GPRS

Ikona EDGE

EDGE

Ikona 3G

UMTS

Ikona 4G

4G

Ikona LTE

LTE

Ikona H+

HSPA+/DC-HSDPA

Ikona HSDPA/HSUPA

HSDPA/HSUPA

Ikona RTT

RTT

Ikona EVDO

EVDO

Ikona EVDV

EVDV

Poznámky

  • Ikony mobilního datového připojení a typy připojení se u jednotlivých mobilních operátorů mohou lišit.
  • Ikona Ikona 4G se může používat pro různá mobilní datová připojení, včetně LTE a HSPA+.
  • U připojení LTE se může zobrazit ikona Ikona LTE namísto ikony Ikona LTE nebo Ikona 4G.

3. Přesměrování hovorů

Ikona Přesměrování hovorů (Ikona Přesměrování hovorů) je zobrazena v případě, že je zapnuté přesměrování hovorů.

4. Roaming

Ikona Roaming (Ikona Roaming) označuje, že v telefonu je aktivní roaming a telefon není připojen k domovské mobilní síti.

Poznámky

  • Ikona Roaming (Ikona Roaming) na vašem telefonu může vypadat jinak a může se lišit podle mobilních operátorů.
  • U některých mobilních operátorů se při roamingu v domovské zemi může zobrazit tato ikona: Ikona domácího roamingu

5. Připojení Wi-Fi

Ikona Velmi dobrý signál Wi-Fi

Telefon je připojen k síti Wi-Fi. V době, kdy se telefon pokouší připojit k síti Wi-Fi, je tato ikona animovaná.

Ikona Nepřipojeno k síti Wi-Fi

Možnost připojení k síti Wi-Fi je zapnutá, ale telefon není připojen k síti Wi-Fi.

Ikona Sdílení Internetu

Mobilní datové připojení je prostřednictvím sítě Wi-Fi sdíleno s dalšími zařízeními.

6. Bluetooth

Ikona Bluetooth

Telefon je připojen k zařízení Bluetooth.

Ikona Nepřipojeno k zařízení Bluetooth

Technologie Bluetooth je zapnutá, ale telefon není připojen k zařízení Bluetooth.

7. Vyzvánění

Ikona Režim vibrací

Vyzvánění je nastaveno na vibrace.

Ikona Tichý režim

Vyzvánění je nastaveno na tichý režim.

8. Poloha

Ikona Poloha ( Ikona Poloha) se objeví, když aplikace pracuje s informacemi o aktuální poloze vašeho telefonu.

9. Baterie

Ikona Nabíjení baterie

Baterie se nabíjí.

Ikona Telefon zapojen do zásuvky, plně nabitá baterie

Telefon je zapojen do zásuvky a baterie je plně nabitá.

Ikona Maximální úroveň nabití baterie

Úroveň nabití baterie je maximální.

Ikona Vysoká úroveň nabití baterie

Úroveň nabití baterie je vysoká.

Ikona Střední úroveň nabití baterie

Úroveň nabití baterie je střední.

Ikona Nízká úroveň nabití baterie

Úroveň nabití baterie je nízká.

Ikona Kriticky nízká úroveň nabití baterie

Úroveň nabití baterie je kriticky nízká – baterie potřebuje dobít.

Neznámý stav baterie

Úroveň nabití baterie nebo její stav nejsou aktuálně známé.

Ikona spořiče baterie

Spořič baterie je zapnutý.

Hledání možnosti úspory baterie? Tipy pro úsporu baterie naleznete v tématu Baterie: prodloužení výdrže.

10. Hodiny

Hodiny zobrazují aktuální čas.